Κώδικας Δεοντολογίας - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

  • Home
  • Κώδικας Δεοντολογίας
athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Ευθύνη

Κατά την παροχή υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές διατηρούν τα υψηλότερα κριτήρια άσκησης του επαγγέλματός τους.

Επάρκεια

Η διατήρηση υψηλών κριτηρίων επάρκειας είναι μια ευθύνη που συμμερίζονται όλοι οι ψυχοθεραπευτές για το συμφέρον του κοινού και του επαγγέλματος συνολικά.

Ηθικές και Νομικές Υποχρεώσεις

Οι κανόνες και οι αρχές που καθορίζουν την ηθική συμπεριφορά των ψυχοθεραπευτών, αποτελούν προσωπική επιλογή τους.

Εμπιστευτικότητα – Εχεμύθεια

Πρωταρχική υποχρέωση των ψυχοθεραπευτών είναι να σέβονται το απόρρητο όποιας πληροφορίας μαθαίνουν από κάποιον, στα πλαίσια της εργασίας τους ως ψυχοθεραπευτές.

Το «Καλώς Έχειν» του Ασθενούς / Πελάτου

Οι ψυχοθεραπευτές σέβονται την ακεραιότητα και προστατεύουν το «καλώς έχειν» των ατόμων και των ομάδων με τις οποίες συνεργάζονται.

Επαγγελματικές Σχέσεις

Οι ψυχοθεραπευτές οφείλουν να σέβονται τις ανάγκες, τις ιδιαίτερες γνώσεις και τις υποχρεώσεις των συναδέλφων τους ψυχοθεραπευτών, ψυχολόγων, ιατρών και άλλων επαγγελματιών.

Δημόσιες Δηλώσεις

Οι δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις που αφορούν σε προσφερόμενες υπηρεσίες, διαφημίσεις και δραστηριότητες που προωθούν την εργασία του ψυχοθεραπευτή.

Τεχνικές Αξιολόγησης

Στην ανάπτυξη, δημοσίευση και χρήση ψυχοθεραπευτικών ή ψυχολογικών τεχνικών αξιολόγησης, οι ψυχοθεραπευτές προσπαθούν να προωθήσουν τα συμφέροντα και τη διασφάλιση του «ευ ζην» του πελάτη.

Έρευνα

Η απόφαση της ανάληψης κάποιας έρευνας έγκειται σε μία κριτική απόφαση από τον ψυχοθεραπευτή, προκειμένου να συνεισφέρει με τον καλύτερο δυνατό τρόπο στις ανθρώπινες επιστήμες και στο «ευ ζην».

Διαδικασία Παραπόνων

Η Ε.Ε.Ψ.Ε. δίνει ιδιαίτερη σημασία στη θεσμοθέτηση και εφαρμογή υψηλών προδιαγραφών σε θέματα ηθικής και δεοντολογίας.