Εκπαίδευση στη Συνθετική Συμβουλευτική - athenssynthesis

Επιμόρφωση

στην Συνθετική Συμβουλευτική

earti_logo

ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ
ΣΤΗΝ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

Αγαπητές φίλες και φίλοι  σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας στην επιμόρφωση της Συνθετικής  Συμβουλευτικής.  

Η μοναδική  εκπαίδευσή μας συνθέτει την συμβουλευτική και ψυχοθεραπευτική θεωρία, με μοντέλα και δεξιότητες για να εμπλουτίσουν την μαθησιακή σας εμπειρία.  

Είμαστε στη διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή απορία,  

Φιλικά, 
Πάνος Ασημάκης, Ph.D., ECP, PLC

 • Ιδρυτής και διευθυντής Athens Synthesis Centre®  
 • Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Συνθετικής Συμβουλευτικής &  
 • Ψυχοθεραπείας (ΕΕΣΣΨ)  
 • Πρώην πρόεδρος Εθνικής Εταιρείας Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)   
 • Ευρωπαϊκής Εταιρείας Συνθετικής Ψυχοθεραπείας (EAIP) και Ελληνικής  
 • Εταιρείας Συμβουλευτικής (ΕΕΣ)  

Οργανωτικό μέλος/συνεργάτης 

 • Ελληνική Εταιρεία Συνθετικής Συμβουλευτικής & Ψυχοθεραπείας
 • Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος
 • Ελληνική Εταιρεία Συμβουλευτικής
 • British Association for Counselling and Psychotherapy
 • Counselling and Psychotherapy in Scotland
 • European Association for Counselling
 • European Association for Integrative Psychotherapy
 • European Association for Psychotherapy
 • European Psychosynthesis Association 

Α. ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ ΣΤΗ ΣΥΝΘΕΤΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ

 

 • Certificate in Counselling Skills (COSCA) (Α’ κύκλος)
 • Diploma in Integrative Counselling (COSCA) (Β’ και Γ’ κύκλος) (r.06.03.2023)

ΝΕΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ Α’ ΚΥΚΛΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΩΝ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ
ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2024 (δια ζώσης ή μέσω ΖΟΟΜ)

Η εκπαίδευση στην Συνθετική Συμβουλευτική προσφέρεται σε όσους και όσες ενδιαφέρονται να μάθουν βασικές αρχές και πρακτικές της συμβουλευτικής, αλλά και σε όσους επιθυμούν να αποκτήσουν μια σταδιοδρομία στη συμβουλευτική ψυχικής υγείας.  

  • Το κανονικό τμήμα λαμβάνει χώρα ένα διήμερο τον μήνα (Παρασκευή 17.30- 21.30) και Σάββατο (09.30-15.30) επί τρία χρόνια
  • Το εντατικό τμήμα λαμβάνει χώρα ένα τριήμερο τον μήνα (Παρασκευή 17.30- 21.30), Σάββατο – Κυριακή (09.30-15.30) επί δύο χρόνια

συν μια ενότητα 1-2 εξαμήνων που αφορά στη τελική εργασία με περιστατικό, και περιλαμβάνει θεωρητικές πληροφορίες, εκπαίδευση δεξιοτήτων, προσωπική ανάπτυξη και πρακτική εμπειρία εργασίας με πελάτες.    

Το μάθημα οδηγεί σε τυπικά προσόντα που εφοδιάζουν τους συμβούλους για να ασκούν το επάγγελμα σε μια ποικιλία περιβαλλόντων και πλαισίων. Με την ολοκλήρωση του τρίτου κύκλου τους τους εκπαίδευσης, αυτοί που ακολουθούν αυτήν την προσέγγιση εργάζονται με μη κριτικό και ενσυναισθητικό τρόπο, ώστε να ενθαρρύνουν τα άτομα να αναγνωρίσουν τους εσωτερικούς τους πόρους και τους δυνάμεις τους.  Υπάρχει έντονη εστίαση στη σχέση μεταξύ Συμβούλου και Πελάτη, στην αυτεπίγνωση και στο δυναμικό για θετική αλλαγή. Οι στόχοι τους τους προσέγγισης είναι να καλλιεργηθεί ένα περιβάλλον όπου τα άτομα μπορούν να εξελίξουν την ικανότητα για προσωπική ανάπτυξη, αυτεπίγνωση, αυτονομία ή ελευθερία επιλογής κατεύθυνσης, αλλά και να αναλαμβάνουν την ευθύνη για τους εμπειρίες και τους πράξεις τους.  

Η Ανθρωπιστική Συνθετική Συμβουλευτική εργάζεται προς την αυτοπραγμάτωση, δηλαδή, στο να είσαι όλα όσα μπορείς να είσαι. 

Συγκεκριμένα, οι στόχοι μας περιλαμβάνουν: 

 • Την ανάπτυξη ενός μαθησιακού κλίματος που υποστηρίζει και παρέχει προκλήσεις, μέσα στο οποίο μπορεί να λάβει χώρα προσωπική και επαγγελματική
 • εξέλιξη.
 • Τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος στο οποίο μπορούν να αναγνωρίζονται και να λαμβάνονται υπόψη οι διαφορές –για παράδειγμα, φυλή, ηλικία,
 • σεξουαλικότητα και φύλο.
 • Μια σταθερή βάση στη θεωρία και την πράξη της Ανθρωπιστικής Συνθετικής
 • Συμβουλευτικής.
 • Την ανάπτυξη από τους σπουδαστές των δεξιοτήτων και των ψυχολογικών στάσεων
 • της αποτελεσματικής συμβουλευτικής.
 • Την ανάπτυξη της ικανότητας να δημιουργούν και να διατηρούν οι σπουδαστές μια
 • αποτελεσματική συμβουλευτική σχέση.
 • Την καθιέρωση υψηλών κριτηρίων δεοντολογικής και επαγγελματικής άσκησης.

Οι αιτούντες υποχρεούνται να υποβληθούν σε μια συνέντευξη αξιολόγησης,  να συμπληρώσουν ένα έντυπο αίτησης, να προσκομίσουν αποδεικτικό ανώτερης εκπαίδευσης και μια πρόσφατη φωτογραφία. Επίσης είναι απαραίτητο να συμφωνήσουν εγγράφως με τον κώδικα δεοντολογίας του κέντρου.

Οι αιτούντες έχουν την επιλογή να ακολουθήσουν τη ροή εκπαίδευσης για Δίπλωμα (COSCA Diploma in Integrative Counselling) 

Δομή του μαθήματος

 • Πρώτος κύκλος: Ο στόχος αυτού του πρώτου έτους είναι να εισαγάγει τα βασικά στοιχεία της συμβουλευτικής σχέσης, σε σχέση με την ανθρωπιστική φιλοσοφία, να αναπτύξει τη θεωρία και τις δεξιότητες της ανθρωπιστικής συμβουλευτικής και να προετοιμάσει και να στηρίξει τους σπουδαστές για το τρόπο με τον οποίο θα εργαστούν με πελάτες συμβουλευτικής. Παρουσιάζεται η προσέγγιση του κέντρου στη διαχείριση προβλήματος και μέσα από μια σειρά βιωματικών ασκήσεων και δεξιοτήτων ο εκπαιδευόμενος αποκτά την εμπειρία να εργάζεται αποτελεσματικά.
 • Δεύτερος και Τρίτος κύκλος: Σ’ αυτό το έτος, η εστίαση της εκπαίδευσης θα είναι στην εφαρμογή της θεωρητικής γνώσης και κατανόησης στην κλινική άσκηση. Ζητήματα όπως η εργασία με προβλήματα ψυχικής υγείας, πένθος και απώλεια, φύλο και σεξουαλικότητα, και εξουσία και προκατάληψη θα διερευνηθούν από ανθρωπιστική σκοπιά. Γενικά, ο στόχος αυτό το έτος είναι να προετοιμαστούν οι σπουδαστές με τις απαραίτητες δεξιότητες και γνώσεις για να εισέλθουν στο επαγγελματικό πεδίο της συμβουλευτικής.

Κατά τη διάρκεια της εκπαίδευση θα αξιολογείται η ικανότητα του σπουδαστή να λάβει την εκπαίδευση. Η αξιολόγηση θα βασίζεται στην αυτοαξιολόγηση καθώς και στην αξιολόγηση των εκπαιδευτών και θα περιλαμβάνει εξέταση των παρακάτω:          

 • Την αυτοδέσμευση του σπουδαστή να στηρίξει την εκπαίδευση και την εξέλιξή του μέσω της δικής του τρέχουσας προσωπικής θεραπείας. Αυτή χρειάζεται να συνεχιστεί σε όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
 • Το παρόν επίπεδο ωριμότητας και σταθερότητας του σπουδαστή και την ικανότητα και δέσμευσή του να ασχολείται με το υλικό του μαθήματος στο σύνολό του.
 • Το επίπεδο εμπειρίας ζωής και εργασίας του σπουδαστή και την ικανότητα να μαθαίνει από αυτήν.
 • Το παρόν επίπεδο αυτεπίγνωσης του σπουδαστή και την ικανότητα να συμμετέχει στο εμπειρικό μαθησιακό περιβάλλον εντός περιβαλλόντων τόσο μεγάλων όσο και μικρών ομάδων.
 • Τη δυνατότητα του σπουδαστή να αναπτύσσει μια σχέση αρωγής και την επίγνωση με ποιο τρόπο η προκατάληψη και η κοινωνική καταπίεση μπορούν να την επηρεάσουν.
 • Την ικανότητα του σπουδαστή να στοχάζεται πάνω στη μαθησιακή και προσωπική του διεργασία σε ένα συνεχώς ενημερωμένο ημερολόγιο μάθησης.
 • Την ικανότητα του σπουδαστή να διαχειρίζεται τις απαιτήσεις του μαθήματος και να διατηρεί επαρκή ιδιωτική μελέτη.

Απαιτήσεις του Μαθήματος: 

 • Η προσωπική συμβουλευτική ή ψυχοθεραπεία κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης είναι προϋπόθεση.
 • Κλινική άσκηση: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 100 ώρες εποπτευόμενης επαφής με πελάτες
 • Εποπτεία: για την τελική διαπίστευση οι σπουδαστές πρέπει να έχουν τουλάχιστον 30 ώρες αναγνωρισμένης εποπτείας.
 • Επιτυχημένη ολοκλήρωση όλων των γραπτών εργασιών του μαθήματος:
 • Ημερολόγιο καταγραφής της εκπαιδευτικής εμπειρίας που να καλύπτει όλη τη διάρκεια της εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένου ενός προσωπικού μαθησιακού ημερολογίου.

Τα θέματα που καλύπτονται στα έτη εκπαίδευσης των τριών κύκλων είναι τα παρακάτω: (υπόκειται σε αλλαγές)

 • Γνωριμία – Κώδικας δεοντολογίας
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ Ι
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ II
 • Εισαγωγή στις συμβουλευτικές δεξιότητες ΣΤΑΔΙΟ ΙΙΙ και IV
 • Δυναμική ομάδας
 • Τηλεφωνική συμβουλευτική
 • Θέματα φύλων – φεμινισμός
 • Θεραπεία ζεύγους
 • Εφηβεία και ναρκισσισμός
 • Μεταβίβαση – Αντιμεταβίβαση
 • Σχεσιακή ψυχοθεραπεία
 • Σύνθεση
 • Περιστατικό Αξιολόγηση
 • Ψυχοπαθολογία
 • Θεραπευτική σχέση
 • Κλείσιμο ομάδας – Παρουσιάσεις

ΠΡΟΣΕΓΓΙΣΕΙΣ (υπόκειται σε αλλαγές) 

 • Φρόυντ
 • Άντλερ
 • Ρότζερς
 • Συναλλακτική I
 • Gestalt
 • Συστημική – γενεόγραμμα
 • Γνωσιακή – Συμπεριφορική
 • Θετική Ψυχολογία – Έρικσον
 • Υπαρξιακή
 • Ψυχοδυναμική
 • Υπερπροσωπική – Ψυχοσύνθεση

ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ (υπόκειται σε αλλαγές) 

 • Εξαρτήσεις
 • Art Therapy
 • Όνειρα
 • Κρίσεις Πανικού
 • Θυμός & Φόβος
 • Διατροφικές διαταραχές
 • Πένθος
 • Περιγεννητική
 • Η νομική/επαγγελματική διάσταση του συμβούλου/ Το μάρκετινγ του εαυτού μας/συμβουλευτική μέσω διαδικτύου
 • Διαχείριση στρες

ΔΙΔΑΚΤΡΑ ΑΝΑ ΚΥΚΛΟ: 2.800,00€, περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία. Δεν περιλαμβάνεται ΦΠΑ 24%.  

Έκπτωση 20% για προεξόφληση έως 30/6/2024

ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΜΑΚΡΟΧΡΟΝΙΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ  

 • Προκαταβολή 10% και τα υπόλοιπα έως 6 -12 μηνιαίες δόσεις  
 • Το κέντρο διατηρεί το δικαίωμα να αρνηθεί θέση σε υποψήφιο ή να διακόψει την εκπαίδευση εκπαιδευομένου για σοβαρούς λόγους
 • Τα δίδακτρα είναι για τη συμμετοχή και όχι για την παρουσία και επανάληψη του μαθήματος σε επόμενη συνάντηση απαιτεί νέα οικονομική συνεισφορά
 • Δεν παρακολουθεί ο εκπαιδευόμενος παράλληλα άλλο εκπαιδευτικό πρόγραμμα εκτός του AS
 • Ο εκπαιδευόμενος αποδέχεται τον κώδικα δεοντολογίας του AS.
 • Μετά την ολοκλήρωση της παρακολούθησης ο εκπαιδευόμενος έχει 18 μήνες για την ολοκλήρωση των εργασιών του και λοιπών απαιτήσεων με ελάχιστη επιβάρυνση ανά έτος.
 • Στα δίδακτρα περιλαμβάνονται τα βασικά βιβλία
 • Στα δίδακτρα δεν περιλαμβάνονται ατομική ή ομαδική θεραπεία, ατομική ή ομαδική εποπτεία σε όποια προγράμματα απαιτείται.
 • Οι εγγραφές συνεχίζονται όσο υπάρχουν διαθέσιμες θέσεις.
 • Τηρείται σειρά προτεραιότητας.
 • Από τον Μάιο 2024 πραγματοποιούνται ατομικές συναντήσεις μέσω  ΖΟΟΜ ή δια ζώσης με την υπεύθυνη Ιωάννα Παπαϊωάννου
  Τηλ. 693 660 4637 ioannapapaioannou2014@gmail.com

Φόρμα Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος