Δημόσιες Δηλώσεις - athenssynthesis

Κώδικας Δεοντολογίας

athenssynthesis

Δημόσιες Δηλώσεις

Κώδικας Δεοντολογίας της ΕΕΣΣΨ
σύμφωνα με την Εθνική Εταιρεία Ψυχοθεραπείας Ελλάδος (ΕΕΨΕ)

Γενική Αρχή: Οι δημόσιες δηλώσεις, ανακοινώσεις που αφορούν σε προσφερόμενες υπηρεσίες, διαφημίσεις και δραστηριότητες που προωθούν την εργασία του ψυχοθεραπευτή, έχουν στόχο πάντα να βοηθήσουν το κοινό να κρίνει και να κάνει επιλογές βάσει των πληροφοριών. Οι ψυχοθεραπευτές παρουσιάζουν ακριβώς και με αντικειμενικά στοιχεία τα επαγγελματικά τους προσόντα, με ποιούς οργανισμούς, συλλόγους ή ενώσεις επαγγελματικές ή επιστημονικές συνδέονται. Αν η παρουσίαση αφορά σε υπηρεσίες, παρουσιάζεται με ακρίβεια η λειτουργία τους.

Σε δημόσιες δηλώσεις με πληροφορίες για την ψυχοθεραπεία ή επαγγελματικές γνώμες ή πληροφορίες διαθεσιμότητες παροχής ορισμένων τεχνικών, προϊόντων, εκδόσεων και υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές βασίζουν τις δηλώσεις τους σε γενικά αποδεκτά ευρήματα και τεχνικές, με πλήρη αναγνώριση των ορίων και των αμφιβολιών που εμπεριέχονται σε τέτοιου είδους στοιχεία.

Αρχή 7α: Σε ανακοίνωση ή διαφήμιση επαγγελματικών τους υπηρεσιών, οι ψυχοθεραπευτές πρέπει να συμπεριλάβουν τις ακόλουθες πληροφορίες, προκειμένου να περιγράψουν ποιός παρέχει τις υπηρεσίες και το είδος των υπηρεσιών: όνομα, τον υψηλότερο σχετικό ακαδημαϊκό τίτλο ή αποδεικτικό εκπαίδευσης που έχει αποκτηθεί από ένα θεσμοθετημένο ίδρυμα, ημερομηνία, τιμητική διάκριση του Ε.Γ.Π., ιδιότητα μέλους σε ψυχοθεραπευτικούς οργανισμούς και επαγγελματικά σχετικά ή συγγενικά σώματα, διεύθυνση, αριθμό, τηλέφωνο, ώρες γραφείου, περιληπτική λίστα του τύπου των ψυχολογικών υπηρεσιών, τις ξένες γλώσσες που επικοινωνεί ο θεραπευτής και την πολιτική που αφορά στις ασφαλίσεις.

Αρχή 7β: Σε ανακοινώσεις, διαφημίσεις ή δημοσιεύσεις, οι ψυχοθεραπευτές δεν εκμεταλλεύονται την συμμετοχή τους σε οργανισμούς, προκειμένου να παρουσιάσουν ψευδώς ότι ο οργανισμός εγκρίνει, προωθεί ή συμμετέχει στην εν λόγω εργασία, ή ότι ο θεραπευτής έχει ειδικά προσόντα ή ικανότητες σε σχέση με τους ομότιμους συναδέλφους του εξαιτίας της συμμετοχής του στον εν λόγω οργανισμό. Οι δημόσιες δηλώσεις αφορούν στον ημερήσιο και περιοδικό τύπο, τα βιβλία, τις λίστες, τους καταλόγους, το διαδίκτυο, την τηλεόραση, το ραδιόφωνο και δεν περιέχουν:

1. Λανθασμένες, απατηλές, ειδικές και αποπροσανατολιστικές ανακοινώσεις.
2. Λανθασμένη ερμηνεία γεγονότων που μπορεί να εξαπατήσει ή να αποπροσανατολίσει, επειδή αποκαλύπτει μέρος της αλήθειας.
3. Δήλωση πελάτη με αναφορά στην ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών του θεραπευτή.
4. Πρόθεση να δημιουργηθούν λανθασμένες ή άδικες προσδοκίες για τα αποτελέσματα. Αναφορά σε ασυνήθιστες, μοναδικές, πρωτότυπες ικανότητες του θεραπευτή.
5. Δήλωση που έχει ως στόχο να εκμεταλλευθεί τους φόβους, τις αγωνίες και τα συναισθήματα πιθανής αποτυχίας του θεραπευόμενου, προκειμένου να συνεχισθεί η παροχή υπηρεσιών.
6. Αναφορά στη συγκριτική υπεροχή των παρεχομένων υπηρεσιών.
7. Δήλωση άμεσης συνηγορίας πελάτου ή κατηγορίας πελατών.

Αρχή 7γ: Οι ψυχοθεραπευτές δεν διατίθενται ευνοϊκά υπέρ των εκπροσώπων του τύπου, ραδιοφώνου, τηλεόρασης ή άλλου μέσου επικοινωνίας, προκειμένου να έχουν ως αντάλλαγμα επαγγελματική προβολή στις ειδήσεις. Μία πληρωμένη καταχώρηση πρέπει να το αναφέρει, εκτός αν φαίνεται από το περιεχόμενό της. Οι διαφημίσεις μέσω ραδιοφώνου ή τηλεόρασης έχουν εγκριθεί πριν από την αναμετάδοσή τους από τον θεραπευτή. Αντίγραφο των διαφημίσεων και των αναμεταδόσεών τους μπορούν να τηρούνται σε αρχείο από τον ψυχοθεραπευτή.

Αρχή 7δ: Σε ανακοινώσεις που αφορούν σε συνέδρια, ομάδες προσωπικής ανάπτυξης ή ειδικών ενδιαφερόντων, οι κλινικές υπηρεσίες, οι εκπαιδευτές που τα οργανώνουν πρέπει να δίνουν καθαρή δήλωση του σκοπού και καθαρή περιγραφή των εμπειριών και της εκπαίδευσης που θα δοθεί. Η εκπαίδευση και η εμπειρία των μελών του προσωπικού είναι κατάλληλα παρουσιασμένη, πριν την έναρξη της ομάδας, της εκπαίδευσης ή των υπηρεσιών. Επίσης, σαφής αναφορά πρέπει να γίνεται στα δίδακτρα.

Αρχή 7ε: Όταν οι ψυχοθεραπευτές συμμετέχουν στην προώθηση ψυχοθεραπευτικών τεχνικών, βιβλίων ή άλλων προϊόντων, που στόχο έχουν την εμπορική πώληση, προσπαθούν να διασφαλίσουν ότι ανακοινώσεις και διαφημίσεις παρουσιάζονται με επαγγελματικό, επιστημονικό, αποδεκτό ηθικά και λειτουργικά πληροφοριακό τρόπο.

Αρχή 7στ: Οι ψυχοθεραπευτές δεν συμμετέχουν για προσωπικό κέρδος σε εμπορικές παρουσιάσεις που προτείνουν στον κοινό την αγορά ή χρήση προϊόντων ή υπηρεσιών, όπου η συμμετοχή τους βασίζεται αποκλειστικά στην ταυτότητά τους ως ψυχοθεραπευτών.

Αρχή 7ζ: Οι ψυχοθεραπευτές παρουσιάζουν την επιστήμη και την τέχνη της ψυχοθεραπείας, προσφέρουν υπηρεσίες τους, προϊόντα και δημοσιεύσεις, έντιμα και με ακρίβεια. Αποφεύγουν λάθος παρουσιάσεις με εντυπωσιασμούς, υπερβολές ή επιπολαιότητες. Οι ψυχοθεραπευτές κινούνται πάντα με γνώμονα την πρωταρχική υποχρέωσή τους να βοηθήσουν το κοινό να διαμορφώσει κρίσεις, γνώμες ή επιλογές μέσα από την πληροφόρηση.

Αρχή 7η: Ως δάσκαλοι, οι ψυχοθεραπευτές διασφαλίζουν πως οι δηλώσεις τους σε καταλόγους και σε περιγραφές προγραμμάτων είναι ακριβείς και όχι παραπλανητικές, ιδιαίτερα σε όρους ύλης που θα καλυφθεί, αξιολογητικών κριτηρίων προόδου και της φύσης των εμπειριών του προγράμματος. Ανακοινώσεις, φυλλάδια ή διαφημίσεις που περιγράφουν ημερίδες, σεμινάρια, Workshops ή άλλα εκπαιδευτικά προγράμματα πρέπει να περιγράφουν με ακρίβεια το ακροατήριο για το οποίο προορίζεται το πρόγραμμα, όπως προϋποθέσεις εισδοχής, εκπαιδευτικούς στόχους, καθώς και τη φύση της ύλης που θα καλυφθεί. Αυτές οι ανακοινώσεις θα πρέπει επίσης με ακρίβεια να αντιπροσωπεύουν τη μόρφωση, εκπαίδευση και εμπειρία των ψυχοθεραπευτών που παρουσιάζουν τα προγράμματα, καθώς και τα αντίστοιχα δίδακτρα.

Αρχή 7θ: Όταν οι ανακοινώσεις γίνονται με στόχο να προσελκύσουν κοινό σε κάποια έρευνα, πρέπει να αποσαφηνίζεται η φύση των υπηρεσιών, η αξία και το κόστος της έρευνας, όπως και οι υποχρεώσεις και τα δικαιώματα των συμμετεχόντων στην έρευνα.

Αρχή 7ι: Ο ψυχοθεραπευτής υποχρεώνεται να αποδεικνύει σε άλλους που αντιπροσωπεύουν τα επαγγελματικά προσόντα του ψυχοθεραπευτού ή οργανισμούς με προϊόντα και υπηρεσίες εκτός των αρχών του κώδικα, τα λάθη τους.

Αρχή 7κ: Ατομικέ διαγνωστικές και θεραπευτικές υπηρεσίες προσφέρονται μόνο στα πλαίσια μιας επαγγελματικής ψυχοθεραπευτικής σχέσης. Όταν προσωπικές συμβουλές παρέχονται ως δημόσιες ομιλίες ή επιδείξεις, σε εφημερίδα, άρθρα, περιοδικά, ραδιόφωνο, προγράμματα τηλεόρασης, ταχυδρομείο ή αντίστοιχα μέσα, ο ψυχοθεραπευτής χρησιμοποιεί την πιο πρόσφατη σχετική γνώση και ασκεί την υψηλότερου επιπέδου επαγγελματική κρίση.

Αρχή 7λ: Προϊόντα που περιγράφονται ή παρουσιάζονται μέσω δημοσίων διαλέξεων ή επιδείξεων, άρθρων σε εφημερίδες ή περιοδικά, ραδιοτηλεοπτικών προγραμμάτων ή ανάλογων μέσων, πρέπει να τηρούν τα ίδια αναγνωρισμένα κριτήρια που υπάρχουν για τα προϊόντα που χρησιμοποιούνται στα πλαίσια μιας επαγγελματικής σχέσης.